Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim
 

ogn. Żarek zaprasza do salki edukacyjnej „OGNIK”

ogn. Żarek zaprasza do salki edukacyjnej „OGNIK”

Komenda Główna Straży Pożarnej

Komenda Główna Straży Pożarnej

Komenda Wojewódzka PSP
w Gorzowie Wlkp.

Komenda Wojewódzka PSP w Gorzowie Wlkp.

Czad i ogień
Obudź czujność!

Kampania Ogień i czad

Bip KM PSP Gorzów Wlkp.

Odwiedzający stronę:
 - zalogowani: 0
 - goście: 0

 

Aktualności


Inspekcje gotowości operacyjnej jednostek OSP Janczewo i OSP Lipki Wielkie - gmina Santok

OSP_znak.jpgW dniu 21 lutego br. zespół kontrolny KM PSP w Gorzowie Wlkp. przeprowadził inspekcje gotowości operacyjnej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego z terenu gminy Santok - OSP Janczewo oraz OSP Lipki Wielkie.

Podczas inspekcji sprawdzono sprawność systemów alarmowania, powiadamiania, łączności, dyspozycyjność członków OSP, ich wyszkolenie oraz wyposażenie. Sprawdzono również stan wyposażenia jednostki, aktualność wymaganych przeglądów okresowych sprzętu oraz zweryfikowano dokumentację operacyjną.

OSP JANCZEWO
Podczas inspekcji obecny był Naczelnik OSP - dh Zygmunt Rogoziński. Jednostka posiada selektywny system alarmowania jednostki. Brak systemu powiadamiania GSM.
Jednostka posiada 26 druhów mogących brać udział w działaniach ratowniczo - gaśniczych (posiadających wymagane uprawnienia), z czego 26 posiadają szkolenie podstawowe strażaka ratownika, 8 ma ukończone szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego, 2 szkolenie kierowców - konserwatorów sprzętu, 6 kurs dowódców, 1 kurs KPP.

więcej

Bartłomiej Mądry

26-02-2014, 12:04:44


Szkolenie strażaków z OSP w KSRG ze współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym.

szkolenielpr2.jpgW dniu 22 lutego 2014 roku w JRG 1 w Gorzowie Wlkp. przeprowadzono szkolenie teoretyczne doskonalące dla strażaków KSRG z zakresu współdziałania z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Ze względu na dużą frekwencję szkolenie odbyło się w dwóch turach. W pierwszej udział wzięło 30 strażaków z jednostek OSP Witnica, Mościce oraz Lubiszyn. W drugiej turze uczestniczyło 29 strażaków z jednostek OSP Janczewo, Lipki Wielkie, Kłodawy, Różanki, Santocko oraz Deszczno.
Szkolenie odbyło się zgodnie z zatwierdzonym przez Komendanta Głównego PSP programem szkolenia doskonalącego dla strażaków KSRG z zakresu współdziałania z SP ZOZ Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Umiejętności nabyte na szkoleniu usprawnią współpracę z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym podczas zdarzeń.

więcej

Andrzej Węsierski

24-02-2014, 15:10:52


Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pn. "ogn. Żarek uczy i bawi".

zdziecmi.jpgW dniu 20 lutego br. funkcjonariusze naszej Komendy z Komendantem Miejskim PSP na czele, zebrali się by ocenić prace plastyczne dzieci z grup "zerówkowych" (przedszkoli i szkół podstawowych) z terenu powiatu gorzowskiego, które wpłynęły w związku z ogłoszonym w ubiegłym roku konkursem.

Do Komendy wpłynęło 15 prac z 8 placówek oświatowych. Komisja oceniała pomysł, technikę oraz walory edukacyjne pracy i postanowiła przydzielić nagrody dla niżej wymienionych prac:

więcej

Bartłomiej Mądry

21-02-2014, 13:38:20


Odwiedziny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Wysokiej - gmina Lubiszyn

20140214_113459_1.jpgDnia 14 lutego br. przedstawiciel Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim kpt. Andrzej Węsierski odwiedził dzieci uczęszczające do Niepublicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Wysoka” w Wysokiej. Celem odwiedzin było zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w domu, szkole, przedszkolu i wielu innych miejscach.
Z racji tego, iż mamy jeszcze okres zimowy przeprowadzona została pogadanka na temat niebezpieczeństw związanych z poruszaniem się po zamarzniętych akwenach wodnych oraz jak skutecznie pomóc osobie, pod którą załamał się lód, przy wykorzystaniu dostępnych wokół rzeczy.
Poruszony również został temat zasad przy zgłaszaniu niebezpiecznych zdarzeń na numery alarmowe służb ratowniczych.
Całe spotkanie przebiegało w nadzwyczaj miłej atmosferze a dzieci chętnie brały udział w dyskusji.
Wizyta zakończona została wspólnym pieczeniem kiełbasek na ognisku zorganizowanym na terenie szkoły.

więcej

Andrzej Węsierski

18-02-2014, 13:56:36


Porozumienie z Solvay Engineering Plastics Poland Sp. z o.o.

SolvayS.jpgW dniu 29 stycznia 2014r. na spotkaniu podsumowującym naszą współpracę z firmą Solvay (dotychczas Rhodia Polyamide Polska), Komendant Miejski PSP w Gorzowie Wlkp. mł. bryg. Krzysztof Strzyżykowski oraz Prezes Zarządu Solvay Pan Jacek Bobrowicz podpisali porozumienie o wzajemnej współpracy w zakresie przedsięwzięć prewencyjnych, edukacyjno - szkoleniowych i kulturalnych mających na celu podnoszenie świadomości i stanu wiedzy społeczeństwa o bezpieczeństwie pożarowym.

Serdecznie dziękujemy za dotychczasową współpracę, która mamy nadzieję będzie kontynuowana i jeszcze bardziej przyczyni się do poszerzania wiedzy i umiejętności lokalnego społeczeństwa oraz promowania prawidłowych zasad bezpieczeństwa.

więcej

Bartłomiej Mądry

31-01-2014, 12:19:18


Szkolenie teoretyczne dla strażaków KSRG dot. współdziałania z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. informuje iż w miesiącu lutym br., organizuje szkolenie dla strażaków ratowników OSP w KSRG z zakresu współdziałania z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Warunki przyjęcia na szkolenie

więcej

Bartłomiej Mądry

21-01-2014, 12:44:18


X Edycja Magazynów Świętego Mikołaja

mikolaj03.jpgJuż po raz dziesiąty ruszył Magazyn Świętego Mikołaja, który w tym roku mieści się przy ulicy Składowej 11 w Gorzowie Wlkp. Wolontariusze wspólnie z organizatorami prowadzą tam zbiórkę rzeczy nadających się do paczek przekazywane przez mieszkańców Gorzowa Wlkp., które zostaną przekazane dzieciom z uboższych rodzin.

Jak co roku do Magazynu Świętego Mikołaja przyłączyli się również strażacy z Gorzowa Wlkp. Na potrzebę akcji zorganizowali zbiórkę maskotek oraz łakoci do paczek. W akcji wzięli udział funkcjonariusze z Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.

Zebrane dary zostały przekazane osobiście przez funkcjonariuszy do Magazynu Świętego Mikołaja na ulicy Składowej 11, gdzie w nagrodę otrzymali Identyfikatory Pomocnika Świętego Mikołaja, które zostały im wręczone przez wolontariuszy.

Zachęcamy wszystkich do wspólnego udziału w akcji.

więcej

Bartłomiej Mądry

20-12-2013, 9:33:02


Konkurs plastyczny - „Bądź rozważny, baw się grzecznie, a w Twoim domu będzie bezpiecznie!”

logopsp.jpgW Polsce średnio rocznie wybucha ok. 150 tys. pożarów, w wyniku których śmierć ponosi ponad 500 osób, a kolejnych kilka tysięcy zostaje rannych. Najwięcej, bo ponad 400 osób rocznie, tj. ok. 80% wszystkich ofiar śmiertelnych, ginie w obiektach mieszkalnych (w mieszkaniach i domach prywatnych), czyli w miejscach, gdzie ludzie czują się najbezpieczniej. Tragedie ludzkie bywają często następstwem niewiedzy, warto więc, aby nawet najmłodsi wiedzieli co może się stać, gdy nie przestrzegamy podstawowych zasad bezpieczeństwa w naszych domach. Ideą tegorocznego konkursu jest zainteresowanie młodego pokolenia tematem szeroko rozumianego bezpieczeństwa (nie tylko pożarowego), kształtowanie właściwych postaw oraz podnoszenie świadomości zagrożenia, z jakim każdy z nas może spotkać się w codziennym życiu.

Temat konkursu 2013/2014 dotyczy bezpieczeństwa w domach i mieszkaniach.

więcej

Bartłomiej Mądry

17-12-2013, 14:44:17


<<  <        ...   17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27     ...      >  >>

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim
Copyright © 2009 KMPSP Gorzów Wlkp.