Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim
 

ogn. Żarek zaprasza do salki edukacyjnej „OGNIK”

ogn. Żarek zaprasza do salki edukacyjnej „OGNIK”

Komenda Główna Straży Pożarnej

Komenda Główna Straży Pożarnej

Komenda Wojewódzka PSP
w Gorzowie Wlkp.

Komenda Wojewódzka PSP w Gorzowie Wlkp.

Czad i ogień
Obudź czujność!

Kampania Ogień i czad

Bip KM PSP Gorzów Wlkp.

Odwiedzający stronę:
 - zalogowani: 0
 - goście: 0

 

Aktualności


Powiatowe obchody Dnia Strażaka - Bogdaniec 13 maja 2017 r.

dzienstrazaka30.jpgW dniu 13 maja 2017 r. w miejscowości Bogdaniec odbyły się Powiatowe obchody Dnia Strażaka. Organizatorami tych uroczystości byli Starosta Gorzowski - Prezez Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP - dh. Małgorzata Domagała, Komendant Miejski PSP w Gorzowie Wlkp. - mł. bryg. Patryk Maruszak oraz Wójt Gminy Bogdaniec - Pani Krystyna Pławska
Uroczystość uświetnili swoimi osobami szacowni goście:
- bryg. Jarosław Korzeniewski - Z-ca Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gorzowie Wlkp.
- dh Lech Cabel - V-ce Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP
- dh Józef Kruczkowski - Członek Prezydium Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP
- st. bryg. w st. spocz. Hubert Harasimowicz - były Lubuski Komendant Wojewódzki PSP w Gorzowie Wlkp.
- st. bryg. w st. spocz. Krzysztof Świstel - były Lubuski Komendant Wojewódzki PSP w Gorzowie Wlkp.
- Jacek Wójcicki - Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
- dh. Anna Mołodciak - Vice Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP

- insp.Stanisław Panek - Komendant Miejski Policji w Gorzowie Wlkp.
- Pani Małgorzata Reks - Dyrektor Zespołu Szkół w Bogdańcu
- Pani Teresa Grzywaczewska - Dyrektor Biura Regionalnego TUW w Gorzowie Wlkp.
- Pani Bożena Ronowicz - Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Zielonej Górze
- Nadleśniczowie Lasów Państwowych z terenu powiatu gorzowskiego
- Radni Powiatu Gorzowskiego.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 12:00 Mszą Świętą w kościele parafialnym pw. Jana Chrzciciela w Bogdańcu, którą poprowadził ksiądz kanonik Gabriel Stożek.Po mszy dowódca pododdziału marszowego st. kpt. Krystian Kosela poprowadził ulicami Bogdańca sztandary Komendy Miejskiej PSP, jednostek OSP, Starostwa Gorzowskiego oraz Gminy Bogdaniec, orkiestrę OSP Siedlice i wszystkich znamienitych gości na dziedziniec Zespołu Szkół.


Dowódca uroczystości bryg. Grzegorz Rojek - Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Gorzowie Wlkp. przywitał gości i rozpoczął uroczystość złożeniem meldunku Z-cy Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gorzowie Wlkp. Nastąpiło odegranie hymnu państwowego oraz przystąpiono do ceremonii wręczenia odznaczeń, wyróżnień i awansów służbowych.Następnie Z-ca Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gorzowie Wlkp. wręczył Akt Przekazania łodzi ratowniczej wraz z osprzętem dla Komendy Miejskiej PSP w Gorzowie Wlkp.
Dyrektorzy Biura Regionalnego TUW przekazał defibrylator dla OSP Bogdaniec, a Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS torbę PSP R1 dla OSP Lubczyno.


Na zakończenie oficjalnej części uroczystości goście składali druhom i strażakom życzenia zdrowia i szczęścia w życiu osobistym ale i powodzenia w służbie.

Gospodarze uroczystości zaprosili wszystkie przybyłe dzieci na "Festyn strażacki", który swoją zawartością wpisał się w prowadzoną obecnie kampanię społeczną "Kręci mnie bezpieczeństwo". Strażacy oprócz prezentacji sprzętu, gier i zabaw propagowali bezpieczne zachowania w trakcie zbliżających się wakacji i okresu letniego wypoczynku. Świetną zabawę uprzyjemniały dźwięki utworów granych przez orkiestrę strażacką OSP Siedlice.Wszyscy goście a także druhowie i strażacy po poczęstunku mieli możliwość wzięcia udziału w konferencji pn."Prewencja oraz działania polsko-niemieckich służb ratowniczych i jednostek OSP w trakcie wystąpienia sytuacji kryzysowej na pograniczu". Konferencję poprowadził bryg. Bartłomiej Mądry - Naczelnik Wydziału Operacyjno - Szkoleniowego.

Bartłomiej Mądry

17-05-2017, 12:46:50


powrót

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim
Copyright © 2009 KMPSP Gorzów Wlkp.