Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim
 

ogn. Żarek zaprasza do salki edukacyjnej „OGNIK”

ogn. Żarek zaprasza do salki edukacyjnej „OGNIK”

Komenda Główna Straży Pożarnej

Komenda Główna Straży Pożarnej

Komenda Wojewódzka PSP
w Gorzowie Wlkp.

Komenda Wojewódzka PSP w Gorzowie Wlkp.

Czad i ogień
Obudź czujność!

Kampania Ogień i czad

Bip KM PSP Gorzów Wlkp.

Odwiedzający stronę:
 - zalogowani: 0
 - goście: 0

 

Aktualności


Ćwiczenia kompanii gaśniczej "Gorzów WOO" pk. "GROSS 2017"

gross1707.jpgW dniach 9 – 10 maja 2017 r., Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. wraz z Nadleśnictwem Bogdaniec była organizatorem Ćwiczeń pk. „GROSS 2017”.
W pierwszym dniu odbyły się ćwiczenia aplikacyjne Sztabu KM PSP w Gorzowie Wlkp. W Sali konferencyjnej KM PSP w Gorzowie Wlkp. spotkali się członkowie sztabu wraz z przedstawicielami Nadleśnictw Bogdaniec i Dębno. Dzięki uprzejmości Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w spotkaniu brał udział przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej – kpt. Piotr Wiliński, który przypomniał oraz utrwalił metody obliczania wydatków wodnych, ciśnienia, strat oraz zapotrzebowania wodnego przykładowych rozwinięć. Następnie wypracowano schematy rozwinięć wraz z wyliczeniami teoretycznymi do zrealizowania w dniu 10 maja przez Siły i Środki Kompanii Gaśniczej „GORZÓW”, wchodzącej w skład Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego.

Odwód operacyjny na obszarze województwa jest to wydzielony zasób ratowniczy, organizowany w celu prowadzenia działań ratowniczych w sytuacji, gdy prowadzenie działań ratowniczych przekracza możliwości podmiotów ratowniczych z terenu powiatu.
W skład Kompanii Gaśniczej „GORZÓW” WOO wchodzą 3 plutony, którymi dowodzi D-ca JRG Kostrzyn nad Odrą – kpt. Artur Tyczyński mający do dyspozycji pojazd SLOp Mercedes.
Plutony przedstawiają się następująco:
Pluton 1-A: GBA 2,5/24 Renault - OSP Kłodawa, GBA 3,5/16 Mercedes - OSP Deszczno, GBA 2,5/25 Mercedes – OSP Witnica
Pluton 2-A: GBA 2,5/16 Star – OSP Lubiszyn, GBA 2/20 Star – OSP Różanki, GBA 2,5/16 Star – OSP Mościce
Pluton 3-B (samochody ciężkie, gaśnicze): GBA 4,5/24 MAN – OSP Santocko, GCBA 5/24 Jelcz – OSP Bogdaniec, GCBA 9/50 – OSP Witnica, SCCn 20000 Renault – OSP Lubiszyn

W dniu 10 maja ok godziny 10:00 wybucha pożar lasu w oddz. 409 leśnictwa Witnica, który zostaje zauważony przez kamerę telewizji przemysłowej Nadleśnictwa Bogdaniec. Według procedur poinformowane zostaje Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego w Gorzowie Wielkopolskim, które w pierwszym rzucie do zdarzenia dysponuje lokalne jednostki z gminy Witnica tj.: GBA 2/24 Iveco – OSP Kamień Wielki, GCBA 6/32 Jelcz – OSP Nowiny Wielkie, GCBA 8/11 Jelcz – OSP Mościce. Zastępami dowodzi Komendant Gminny ZOSP RP gminy Witnica – druh Mirosław Mistrzak mający do dyspozycji pojazd SLOp Ford. Zastępy przystępują do gaszenia pożaru oraz do stworzenia zaopatrzenia wodnego na punkcie czerpania wody, zlokalizowanego już na terenie Nadleśnictwa Dębno.
Sytuacji pożarowej nie udaje się opanować, pożar rozprzestrzenia się do kolejnych oddziałów (co potwierdza analiza przeprowadzona w PAD Bogdaniec) w związku z czym KDR prosi o zadysponowanie kolejnych Sił i Środków. Do akcji dysponowana jest Kompania Gaśnicze „GORZÓW”, której dowódca na front pożaru kieruje dwa zastępu: OSP Bogdaniec oraz OSP Santocko. Pozostałe Siły i Środki tworzą magistralę wodną z dostępnego na wozach bojowych sprzętu. Od jeziora Wielkiego (Gross), na którym zlokalizowany zostaje punkt czerpania wody, do frontu pożaru jest około 1500 m. Zastępy zostają rozlokowane na drodze pożarowej nr 18 w sposób umożliwiający, przy użyciu metody „przepompowywania” dostarczenie wody od PCW do pojazdów biorących udział w gaszeniu. Założenie udaje się osiągnąć, a wydatek na liniach gaśniczych utrzymywany przez około 20 minut wyniósł ponad 1200 l/min.
Ćwiczenia miały na celu synchronizacje działań Sił Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Lasów Państwowych. Dodatkowo jednostki należące do Kompanii Gaśniczej poddane zostały inspekcji przez funkcjonariuszy KM PSP w Gorzowie Wlkp. Sprawdzeniu podlegało: wyszkolenie strażaków, wyposażenie ich w środki ochrony indywidualnej, dokumentacja potrzebna do prowadzenia działań oraz odpowiednie wyposażenie samochodów ratowniczo – gaśniczych.
W ćwiczeniach przez dwa dni wzięło udział łącznie około 100 osób. Po zakończeniu działań i zwinięciu sprzętu strażakom wyrazy podziękowania złożyli: Komendant Miejski PSP w Gorzowie Wlkp. – mł. bryg. Patryk Maruszak, Burmistrz Miasta i Gminy Witnica – Pan Dariusz Jaworski oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Bogdaniec – Pan Piotr Pietkun, który zaprosił wszystkich uczestników na gorącą kawę i herbatę oraz pyszną zupę.
Bartłomiej Mądry

15-05-2017, 8:37:51


powrót

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim
Copyright © 2009 KMPSP Gorzów Wlkp.