Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim
 

ogn. Żarek zaprasza do salki edukacyjnej „OGNIK”

ogn. Żarek zaprasza do salki edukacyjnej „OGNIK”

Komenda Główna Straży Pożarnej

Komenda Główna Straży Pożarnej

Komenda Wojewódzka PSP
w Gorzowie Wlkp.

Komenda Wojewódzka PSP w Gorzowie Wlkp.

Czad i ogień
Obudź czujność!

Kampania Ogień i czad

Bip KM PSP Gorzów Wlkp.

Odwiedzający stronę:
 - zalogowani: 0
 - goście: 0

 

Aktualności


Szkolenia jednostek OSP

szkolenieosp03.jpgW dniu 4 marca br. w siedzibie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 PSP w Gorzowie Wlkp. rozpoczęło się szkolenie kierujących działaniem ratowniczym (Dowódców OSP). Szkolenie to, spoza planu szkoleń OSP na rok 2017 zostało zorganizowane na zapotrzebowanie druhów z terenu gminy Santok. Zgodnie z programem szkolenia opracowanym przez Biuro Szkolenia KG PSP w szkoleniu może wziąć udział maksymalnie 20 druhów, którzy posiada minimum 3 - letni staż od ukończenia szkolenia podstawowego oraz ukończone szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego. Szkolenie trwa 34 godziny i zakończone będzie egzaminem, który planowany jest na dzień 19 marca br.

Równolegle jesteśmy w trakcie prowadzenia szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP. W tym kompleksowym szkoleniu udział bierze niespełna 40 członków jednostek OSP z terenu powiatu gorzowskiego. Szkolenie trwa 120 godzin i obejmuje wiedzę z zakresu podstaw organizacji ochrony ppoż.

i ochrony ludności, musztry, budowy i wykorzystania sprzętu ratowniczego, armatury wodno - pianowej, środków gaśniczych, taktyki gaszenia pożarów oraz działań z zakresu m.in. ratownictwa chemicznego, technicznego i powodziowego.
Bartłomiej Mądry

7-03-2017, 10:11:23


powrót

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim
Copyright © 2009 KMPSP Gorzów Wlkp.