Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim
 

ogn. Żarek zaprasza do salki edukacyjnej „OGNIK”

ogn. Żarek zaprasza do salki edukacyjnej „OGNIK”

Komenda Główna Straży Pożarnej

Komenda Główna Straży Pożarnej

Komenda Wojewódzka PSP
w Gorzowie Wlkp.

Komenda Wojewódzka PSP w Gorzowie Wlkp.

Czad i ogień
Obudź czujność!

Kampania Ogień i czad

Bip KM PSP Gorzów Wlkp.

Odwiedzający stronę:
 - zalogowani: 0
 - goście: 0

 

Aktualności


Odprawa operacyjna z przedstawicielami Nadleśnictw

lasylogo.jpgW dniu 1 marca 2017 r. w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Gorzowie Wlkp. odbyła się odprawa operacyjna z przedstawicielami Nadleśnictw leżących na terenie administracyjnym powiatu gorzowskiego.

Odprawę otworzył st. kpt. Patryk Maruszak - Komendant Miejski PSP w Gorzowie Wlkp., który przywitał gości, podziękował za dotychczasową współpracę oraz przedstawił harmonogram wspólnych przedsięwzięć planowanych w roku 2017.

W dalszej kolejności bryg. Grzegorz Rojek - Z-ca Komendanta Miejskiego omówił plany dot. organizacji wspólnych ćwiczeń taktyczno - bojowych oraz przydzielił funkcjonariuszy Komendy do planowanych na przełom marca/kwietnia kontroli w poszczególnych Nadleśnictwach. Kontrole te odbywają się corocznie bezpośrednio przed okresem wzmożonej palności i obejmują m. in. sprawdznie:
- warunków techniczno - użytkowych pasów p.poż oddzielających obiekty i trasy komunikacyjne od terenów leśnych
- prawidłowości wyposażenia bazy sprzętu p.poż.,
- stanu zaopatrzenia wodnego do gaszenia pożarów lasów,
usytuowania i przejezdności wyznaczonych dróg leśnych jako dojazdy do punktów czerpania wody, baz sprzętu i kompleksów leśnych,
- pokrycia obszarów leśnych przez system obserwacji oraz stanu wyposażenia punktów obserwacyjnych w sprzęt i dokumentację,
- uporządkowania drzewostanu wzdłuż dróg publicznych,
- wyposażenia i sprawności technicznej sieci łączności alarmowo - dyspozycyjnej,
- stanu oznakowania i ponumerowania dróg pożarowych,
innych aspektów mających wpływ na stan bezpieczeństwa pożarowego w kompleksach leśnych.

Lasy obszaru powiatu gorzowskiego znajdują się w zasięgu terytorialnym Nadleśnictw: Bogdaniec, Dębno, Lubniewice, Karwin, Kłodawa, Różańsko, Skwierzyna i Strzelce Kraj.

Bartłomiej Mądry

2-03-2017, 12:21:36


powrót

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim
Copyright © 2009 KMPSP Gorzów Wlkp.