Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim
 

ogn. Żarek zaprasza do salki edukacyjnej „OGNIK”

ogn. Żarek zaprasza do salki edukacyjnej „OGNIK”

Komenda Główna Straży Pożarnej

Komenda Główna Straży Pożarnej

Komenda Wojewódzka PSP
w Gorzowie Wlkp.

Komenda Wojewódzka PSP w Gorzowie Wlkp.

Czad i ogień
Obudź czujność!

Kampania Ogień i czad

Bip KM PSP Gorzów Wlkp.

Odwiedzający stronę:
 - zalogowani: 0
 - goście: 1

 

Aktualności


Bezpieczne Lodowiska 2017

Lodowisko.jpgMając na uwadze bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w okresie zimowym Państwowa Straż Pożarna włącza się w akcję pomocy w organizacji „Bezpiecznych Lodowisk”. Warunkiem udzielenia wsparcia jest spełnienie poniższych założeń:
1. Lodowisko może zostać wylane na terenach takich jak: boisko szkolne, osiedle, park itp.
2. Funkcjonariusze PSP udzielą wsparcia w organizacji lodowiska na pisemną prośbę dyrektora szkoły lub zarządcy terenu, zwanym dalej „Zgłaszającym”. Do prośby należy dołączyć pisemną zgodę władz samorządowych na pobór wody oraz zgodę właściciela terenu na wylanie lodowiska. Prośba wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być skierowana do najbliższej Jednostki Ratowiczo- Gaśniczej PSP.
3. Warunkiem wylania lodowiska jest właściwe przygotowanie terenu przez „Zgłaszającego” poprzez wyrównanie nawierzchni, usypaniu band z piasku lub śniegu, ewentualnie ustawienie barierek.
4. Pomoc w wylaniu lodowiska zostaje zrealizowana w uzgodnionym wcześniej terminie i przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

5. Należy pamiętać, że za bezpieczeństwo dzieci przebywających na terenie lodowiska odpowiada „Zgłaszający”.

Grzegorz Rojek

6-02-2017, 12:57:43


powrót

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim
Copyright © 2009 KMPSP Gorzów Wlkp.