Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim
 

ogn. Żarek zaprasza do salki edukacyjnej „OGNIK”

ogn. Żarek zaprasza do salki edukacyjnej „OGNIK”

Komenda Główna Straży Pożarnej

Komenda Główna Straży Pożarnej

Komenda Wojewódzka PSP
w Gorzowie Wlkp.

Komenda Wojewódzka PSP w Gorzowie Wlkp.

Czad i ogień
Obudź czujność!

Kampania Ogień i czad

Bip KM PSP Gorzów Wlkp.

Odwiedzający stronę:
 - zalogowani: 0
 - goście: 0

 

Aktualności


Nowy Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Gorzowie Wlkp.

zarzad01.jpgW sobotę 5 listopada 2016r. podczas IV Zjazdu Powiatowego Oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Gorzowie Wlkp. odbyły się wybory nowych władz.

Prezesem Zarządu została Starosta Gorzowski Pani Małgorzata Domagała.

Wybrano także nowy Zarząd i 12-osobowe Prezydium. Wiceprezesami Związku zostali: Józef Kruczkowski, Hubert Harasimowicz, Anna Mołodciak, sekretarzem Bożena Popowska, a skarbnikiem Krzysztof Nowak.

W zjeździe oprócz członków Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP, delegatów i desygnowanych nowych członków Zarządu wzięli udział zaproszeni goście m. in.: dh Edward Fedko - Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Zielonej Górze, dh Lech Cabel – Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, st. kpt. Patryk Maruszak – Komendant Miejski PSP w Gorzowie Wlkp. oraz bryg. Grzegorz Rojek - Z-ca Komendanta Miejskiego PSP.

Wybory władz OSP odbywają się co pięć lat.

Bartłomiej Mądry

8-11-2016, 12:27:18


powrót

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim
Copyright © 2009 KMPSP Gorzów Wlkp.