Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim
 

ogn. Żarek zaprasza do salki edukacyjnej „OGNIK”

ogn. Żarek zaprasza do salki edukacyjnej „OGNIK”

Komenda Główna Straży Pożarnej

Komenda Główna Straży Pożarnej

Komenda Wojewódzka PSP
w Gorzowie Wlkp.

Komenda Wojewódzka PSP w Gorzowie Wlkp.

Czad i ogień
Obudź czujność!

Kampania Ogień i czad

Bip KM PSP Gorzów Wlkp.

Odwiedzający stronę:
 - zalogowani: 0
 - goście: 0

 

Aktualności


Manewry pożarnicze "Lipki Wielkie 2016"

lipki07.jpg27 września 2016 r. na terenie gminy Santok w miejscowości Lipki Wielkie odbyły się ćwiczenia taktyczno – bojowe służb antykryzysowych oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu gorzowskiego.
Tego typu manewry pożarnicze organizowane są cyklicznie przez starostwo powiatowe w Gorzowie Wlkp. oraz Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.
Doskonalą one umiejętności członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz współpracę służb ratowniczych z jednostkami samorządu terytorialnego. Przebieg ćwiczeń nadzoruje starosta gorzowski.

Ćwiczenia przeprowadzono na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lipkach Wielkich oraz położonej w pobliżu Leśnej Bazy Lotniczej. Do manewrów zaangażowano Kompanię Gaśniczą Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego „Gorzów", Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Chemiczno - Ekologicznego „Gorzów”, jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu gorzowskiego oraz jednostki Policji.

Celem ćwiczeń była ocena przygotowania służb, inspekcji i straży do działania w sytuacji zagrożenia życia. Sprawdzony został także stopień organizacji procesu ewakuacyjnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Lipkach Wielkich.

W trakcie posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego uczestnicy spotkania zapoznali się z założeniami ćwiczeń. Po złożeniu meldunków staroście gorzowskiemu z zakresu wykonanych prac, rozpoczęto część praktyczną złożoną z dwóch epizodów.

Pierwszy epizod obejmował ewakuację Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lipkach Wielkich, na skutek informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego w obiekcie. Na miejscu pojawiła się policja, która przeszukała budynek i zlokalizowała nieznaną substancję chemiczną. Po wykryciu niebezpiecznej substancji do akcji wkroczyły jednostki ratownictwa chemicznego. Straż pożarna, jednostki policji i personel ośrodka szkolnego-wychowawczego mogli sprawdzić znajomość obowiązujących procedur na wypadek zagrożenia terrorystycznego, chemicznego czy biologicznego. Ćwiczenie było także testem gotowości bojowej jednostek OSP z gminy Santok.

Epizod drugi symulował pożar lasu na terenie Nadleśnictwa Karwin. Pożar 15 hektarów drzewostanu był skutkiem podpalenia i szybko się rozprzestrzeniał zagrażając sąsiednim miejscowościom. Do akcji wkroczyło kilkanaście zastępów straży pożarnej - Ochotnicza Straż Pożarna z terenu gminy Santok oraz Wojewódzki Odwód Operacyjny. Zadaniem strażaków było ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru i jego ugaszenie.

Ćwiczeniami Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego kierowała starosta gorzowski Małgorzata Domagała.
Bartłomiej Mądry

3-10-2016, 15:03:11


powrót

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim
Copyright © 2009 KMPSP Gorzów Wlkp.