Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim
 

ogn. Żarek zaprasza do salki edukacyjnej „OGNIK”

ogn. Żarek zaprasza do salki edukacyjnej „OGNIK”

Komenda Główna Straży Pożarnej

Komenda Główna Straży Pożarnej

Komenda Wojewódzka PSP
w Gorzowie Wlkp.

Komenda Wojewódzka PSP w Gorzowie Wlkp.

Czad i ogień
Obudź czujność!

Kampania Ogień i czad

Bip KM PSP Gorzów Wlkp.

Odwiedzający stronę:
 - zalogowani: 0
 - goście: 0

 

Aktualności


Zaproszenie na uroczyste otwarcie sali bezpieczeństwa przeciwpożarowego „OGNIK”

zarek.jpgZapraszamy na uroczyste otwarcie sali bezpieczeństwa przeciwpożarowego „Ognik”, które odbędzie się 6 września 2016 roku o godz. 11:00 w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej PSP w Gorzowie Wlkp. na ul. Walczaka 108.

Program Ognik jest komponentem rządowego programu "Bezpieczna+".

Realizowane w ramach programu działania obejmują miedzy innymi tworzenie warunków do prowadzenia przez powiatowe i miejskie jednostki Państwowej Straży Pożarnej praktycznych zajęć dla dzieci z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Program jest adresowany m.in. do uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkół.

ZAŁOŻENIA PROGRAMU

W ramach programu w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej PSP w Gorzowie Wlkp. powstała pierwsza w województwie lubuskim sala bezpieczeństwa pożarowego. Sala przeznaczona jest do działań instruktażowo-edukacyjnych służących kształtowaniu u dzieci prawidłowych zachowań i nawyków w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia.
Program zakłada przekazywanie dzieciom wiedzy i kształtowanie umiejętności niezbędnych do zachowania bezpieczeństwa przeciwpożarowego w domu i szkole oraz unikania zabaw stwarzających ryzyko zagrożenia zdrowia lub życia własnego lub innych osób. Sposób realizacji programu Ognik polega na organizowaniu zabaw tematycznych, umożliwiających dzieciom doświadczanie i przeżywanie różnych sytuacji problemowych. Poprzez zabawę dzieci ćwiczą w bezpiecznych warunkach pod opieka specjalisty prawidłowe zachowania w sytuacji potencjalnego zagrożenia, np. zgłoszenie pożaru, ewakuowanie się podczas pożaru.

Zajęcia prowadzone będą przez instruktorów przygotowanych w ramach programu do pracy z dziećmi w wieku 5-8 lat.

CELE PROGRAMU

- Zapobieganie zachowaniom stwarzającym ryzyko zagrożenia zdrowia i życia w najbliższym otoczeniu dziecka.
- Kształtowanie u dzieci właściwych postaw i nawyków w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia.
- Promowanie bezpiecznej zabawy i wypoczynku wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

EFEKTY
- Zwiększenie świadomości dzieci na temat przyczyn powstania zagrożeń i ich skutków.
- Ograniczenie liczby wypadków z udziałem najmłodszych.
- Wzrost umiejętności dzieci w zakresie reagowania i radzenia sobie w sytuacji zagrożenia.

Bartłomiej Mądry

5-09-2016, 13:51:42


powrót

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim
Copyright © 2009 KMPSP Gorzów Wlkp.