Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim
 

ogn. Żarek zaprasza do salki edukacyjnej „OGNIK”

ogn. Żarek zaprasza do salki edukacyjnej „OGNIK”

Komenda Główna Straży Pożarnej

Komenda Główna Straży Pożarnej

Komenda Wojewódzka PSP
w Gorzowie Wlkp.

Komenda Wojewódzka PSP w Gorzowie Wlkp.

Czad i ogień
Obudź czujność!

Kampania Ogień i czad

Bip KM PSP Gorzów Wlkp.

Odwiedzający stronę:
 - zalogowani: 0
 - goście: 0

 

Aktualności


Uciążliwe owady - zanim wezwiesz straż pożarną

gniazdo_os.jpgKomenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. informuje, iż wprowadzone przez Komendanta Głównego PSP na terenie całego kraju „Zasady postępowania podczas interwencji prowadzonych w związku ze zgłoszeniem wystąpienia zagrożeń od rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych” mają za zadanie ujednolicenie sposobu postępowania przy przyjmowaniu zgłoszeń i podejmowaniu ewentualnych interwencji związanych z zagrożeniami powodowanymi przez osy, szerszenie, roje pszczół oraz ograniczenie przypadków bezzasadnych zgłoszeń.

W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, w szczególności obecności grup dzieci lub osób o ograniczonej zdolności poruszania się, straż pożarna udziela natychmiastowej pomocy, jednakże w innych przypadkach, a w szczególności gdy:
- zachodzi konieczność usunięcia gniazda owadów, do którego dostęp jest utrudniony i usuwanie go będzie wymagało rozbiórki oraz późniejszej naprawy elementów konstrukcji obiektu.

- skuteczność usunięcia gniazda owadów wymusza konieczność stosowania specjalistycznych środków chemicznych, będących w posiadaniu wyspecjalizowanych firm.
właściwymi do likwidacji gniazd owadów błonkoskrzydłych są wyspecjalizowane w tym zakresie inne podmioty.

W takich przypadkach działania strażaków polegać będą m.in. na:
- ewakuacji osób ze strefy zagrożenia, oznakowaniu i zabezpieczeniu tej strefy,
- poinformowaniu właściciela, zarządcy lub użytkownika obiektu o wystąpieniu roju lub gniazda wraz z informacją o konieczności likwidacji gniazda przez specjalistyczną firmę,
- pisemnym przekazaniu miejsca zdarzenia z zaleceniem, w myśl art. 61 ustawy "Prawo budowlane", zapewnia dalszego bezpiecznego użytkowania obiektu.

Pragniemy przypomnieć, że zgodnie z art. 61 ustawy „Prawo budowlane”, zapewnienie bezpiecznego użytkowania obiektu należy do właściciela lub zarządcy obiektu.

Zwracamy się z prośbą o zrozumienie i nie przekazywanie nieprawdziwych informacji o zagrożeniu życia lub zdrowia jeśli takowe zagrożenie nie występuje. Wyjazd zastępów w nieuzasadnionym przypadku spowoduje zgodnie z procedurą działań opisaną w "Zasadach..." : zabezpieczenie terenu działań, ewakuację osób z obiektu, i nakazanie zgodnie z Prawem budowlanym, zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu jego właścicielowi lub zarządcy.

Zdarzenia związane z wystąpieniem owadów błonkoskrzydłych z natury rzeczy nie są zazwyczaj zdarzeniami nagłymi i odpowiednio prowadzona administracja obiektu i terenu skutecznie uniemożliwiłaby zagnieżdżenie się w nim owadów.

Pamiętajmy równocześnie, że każdy z nas w tym czasie może potrzebować pomocy, a nieuzasadniony wyjazd strażaków w miejsce, gdzie nie ma konieczności ich interwencji, powodować może opóźnienia w dotarciu do zdarzeń gdzie zagrożone jest życie lub zdrowie ludzi.

Grzegorz Rojek

29-06-2016, 11:32:35


powrót

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim
Copyright © 2009 KMPSP Gorzów Wlkp.