Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim
 

ogn. Żarek zaprasza do salki edukacyjnej „OGNIK”

ogn. Żarek zaprasza do salki edukacyjnej „OGNIK”

Komenda Główna Straży Pożarnej

Komenda Główna Straży Pożarnej

Komenda Wojewódzka PSP
w Gorzowie Wlkp.

Komenda Wojewódzka PSP w Gorzowie Wlkp.

Czad i ogień
Obudź czujność!

Kampania Ogień i czad

Bip KM PSP Gorzów Wlkp.

Odwiedzający stronę:
 - zalogowani: 0
 - goście: 0

 

Aktualności


Szkolenie podstawowe dla strażaków OSP

OSP_znak.jpgKomenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. informuje, iż zgodnie z „Planem Pracy Dydaktycznej Komendy na rok 2016”, organizuje Szkolenie podstawowe dla strażaków ratowników jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu gorzowskiego.

W pierwszej kolejności przyjmowani będą na szkolenie druhowie z jednostek włączonych do KSRG.

Szkolenie odbędzie się zgodnie z nowym programem z dnia 17 listopada 2015r.

1. Termin rozpoczęcia szkolenia: 09.04.2016 r. godz.: 9:00
2. Miejsce prowadzenia szkolenia: siedziba JRG nr 1 PSP w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 108.

3. Warunki przyjęcia na szkolenie:
a. ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat;
b. skierowanie na szkolenie (załącznik nr 1).
4. Szkolenie trwa 120 godzin i zakończone będzie egzaminem (+6 godzin).
5. Zajęcia odbywać się będą w systemie weekendowym (sobota i niedziela) wg harmonogramu, który zostanie przekazany na pierwszych zajęciach.
6. Zajęcia w komorze dymowej w OSz.w Świebodzinie odbędzie w dniach: 22 i 29 maja – dojazd ze sprzętem we własnym zakresie.
7. Wymagane umundurowanie: umundurowanie koszarowe oraz komplet umundurowania specjalnego.

Wszelkich informacji o kursie (głównie dot. ilości miejsc dla poszczególnych jednostek OSP) udziela Naczelnik Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego - mł. bryg. Bartłomiej Mądry – tel. 95 7338 450

Skierowania z poszczególnych gmin/jednostek należy dostarczyć do KM PSP w Gorzowie Wlkp. do dnia 1 kwietnia br. (po tym terminie zgłoszenia NIE BĘDĄ przyjmowane). Po ich weryfikacji, mailowo lub telefonicznie, zainteresowane jednostki zostaną poinformowane o ilości przydzielonych miejsc do dnia 5 kwietnia br.

Załączniki:

Bartłomiej Mądry

15-03-2016, 13:45:50


powrót

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim
Copyright © 2009 KMPSP Gorzów Wlkp.