Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim
 

ogn. Żarek zaprasza do salki edukacyjnej „OGNIK”

ogn. Żarek zaprasza do salki edukacyjnej „OGNIK”

Komenda Główna Straży Pożarnej

Komenda Główna Straży Pożarnej

Komenda Wojewódzka PSP
w Gorzowie Wlkp.

Komenda Wojewódzka PSP w Gorzowie Wlkp.

Czad i ogień
Obudź czujność!

Kampania Ogień i czad

Bip KM PSP Gorzów Wlkp.

Odwiedzający stronę:
 - zalogowani: 0
 - goście: 0

 

Aktualności


Manewry pożarnicze pk. "Marwicko 2015"

20150627_121932.jpgW dniu 27 czerwca 2015r. o godz. 11:00 odbyły się ćwiczenia taktyczne Kompanii Gaśniczej Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego „Gorzów WOO”, Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno – Nurkowego „Kostrzyn nad Odrą”, Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej gminy Lubiszyn oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej pod wspólnym kryptonimem "Marwicko 2015".
Manewry odbyły się nad jeziorem Marwicko (gm. Lubiszyn) oraz na przyległych terenach leśnych (Nadleśnictwo Bogdaniec).
Manewry otworzyła Pani Starosta Powiatu Gorzowskiego - Małgorzata Domagała oraz Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. - mł. bryg. Krzysztof Strzyżykowski.

Manewry podzielone były na trzy epizody:
Epizod I „Pożar lasu” - Na terenie Powiatu gorzowskiego w wyniku zaprószenia ognia przez turystów doszło do pożaru młodnika w nadleśnictwie Kłodawa. Wysoki stopień zagrożenia pożarowego panujący w lasach oraz silny wiatr spowodował znaczne i szybkie rozprzestrzenienie się ognia na terenie leśnym w kierunku nadleśnictwa Bogdaniec, leśnictwa Wysoka. Pożarem objęte zostało już około 15 hektarów drzewostanu. W celu opanowania żywiołu decyzją Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego zadysponowano do działań Wojewódzki Odwód Operacyjny w sile jednej Kompanii Gaśniczej „Gorzów WOO” z poleceniem ograniczenia rozprzestrzeniania się pożaru na oddziałach leśnych w pobliżu jeziora Marwicko oraz ugaszeniu powstałego pożaru.
Epizod II „ Katastrofa Awionetki” – W okolicy gminy Lubiszyn odbywał się XX piknik lotniczy ultralekkich samolotów. Podczas przelotu pokazowego awionetki doszło do awarii układu paliwowego w wyniku, którego samolot raptownie stracił nośność i rozbił się wpadając do jeziora Marwicko w niedalekiej odległości od kąpieliska. Awionetka wraz z pilotem i pasażerem po kilku chwilach zatonęła w głębinach jeziora. Wypoczywający nad wodą zawiadomili straż pożarną o zdarzeniu. Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego w Gorzowie Wlkp. natychmiast zadysponowało na miejsce zdarzenia odpowiednie służby ratownicze wraz ze Specjalistyczną Grupą Ratownictwa Wodno-Nurkowego „Kostrzyn nad Odrą”.
Epizod III „Powódź” – W wyniku ulewnych opadów atmosferycznych poziom rzek oraz wód gruntownych podniósł się gwałtownie i przekroczył stany alarmowe w wielu miejscach na terenie gminy Lubiszyn. Doszło do licznych lokalnych podtopień w gospodarstwach domowych. Nagromadzony poziom wody opadowej z przydrożnych rowów melioracyjnych przyczynił się
do zalania głównych ulic i szlaków komunikacyjnych. Część mieszkańców została pozbawiona możliwości ewakuacji i komunikacji z zalanych domostw. Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego ogłosił sytuację nadzwyczajną i powołał sztab kryzysowy w celu pomocy osobom poszkodowanym oraz opanowania skutków żywiołu.

Ćwiczenia rozpoczęły się nadzwyczajnym posiedzeniem (w terenie) Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, podczas którego poszczególni jego członkowie meldowali Pani Staroście sposób działania swoich służb, straży na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej (w tym przypadku powódź).

Punktualnie o 12:00 rozpoczęły się ćwiczenia WOO, którym bacznie przyglądali się Nadleśniczowie Nadleśnictw Bogdaniec - Pan Piotr Pietkun, oraz Kłodawa - Pan Tomasz Kalembkiewicz. Zwieńczeniem działań gaśniczych prowadzonych " z lądu" był kontrolowany zrzut wody na ognisko pożaru wykonany przez samolot gaśniczy.

Bezpośrednio po epizodzie pierwszym z założeniem zmierzyła się Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno - Nurkowego "Kostrzyn n/O". Nurkowie szybko odnaleźli miejsce zatonięcia uszkodzonej awionetki i wydobyli ciało pilota. Następnie przy użyciu irodyn wyciągnięto na powierzchnię wody i odholowano na brzeg wrak samolotu.

Na plaży, kpt. Marek Koperwas, w ramach propagowania akcji "Bezpieczne wakacje" oraz w celu przypomnienia podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy osobom, którzy ulegli podtopieniu przeprowadził praktyczny pokaz.

Podczas realizacji trzeciego epizodu zastępy OSP z terenu gminy Lubiszyn miały za zadanie przy wykorzystaniu swojego sprzętu przepompować wodę z terenu objętego powodzią po za wał. Jednostki posiadające łodzie miały za zadanie przetransportować mieszkańców zalanego terenu do wyznaczonej strefy bezpiecznej.

Ćwiczenia zakończyły się podsumowaniem a Panowie Nadleśniczowie wręczyli każdej jednostce biorącej w nich udział po 2 pary specjalistycznych rękawic do pracy pilarkami do drewna.

Po wspólnym zdjęciu organizatorzy zaprosili wszystkich uczestników na polową grochówkę.
Bartłomiej Mądry

2-07-2015, 14:42:19


powrót

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim
Copyright © 2009 KMPSP Gorzów Wlkp.