Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim
 

ogn. Żarek zaprasza do salki edukacyjnej „OGNIK”

ogn. Żarek zaprasza do salki edukacyjnej „OGNIK”

Komenda Główna Straży Pożarnej

Komenda Główna Straży Pożarnej

Komenda Wojewódzka PSP
w Gorzowie Wlkp.

Komenda Wojewódzka PSP w Gorzowie Wlkp.

Czad i ogień
Obudź czujność!

Kampania Ogień i czad

Bip KM PSP Gorzów Wlkp.

Odwiedzający stronę:
 - zalogowani: 0
 - goście: 0

 

Aktualności


Podpisanie porozumienia w sprawie włączenia OSP Lubno do KSRG

lubno02.jpgW dniu 2 marca 2015r. w siedzibie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubnie gm. Lubiszyn, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Krzysztof Strzyżykowski, Wójt Gminy Lubiszyn Pan Artur Terlecki oraz Prezes OSP Lubno dh Andrzej Nawrocki podpisali POROZUMIENIE w sprawie włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubnie gm. Lubiszyn do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego

Jednostka OSP Lubno posiada wieloletnią tradycję pożarniczą a od kilku lat przeżywa swoją drugą "młodość". Druhowie bardzo aktywnie działają na rzecz ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Lubiszyn oraz biorą udział w działaniach ratowniczo - gaśniczych i ćwiczeniach.

Pionierem i założycielem Jednostki był dh Bolesław Gubar odznaczony w 1961r. przez Zarząd Główny ZOSP, za swój wkład w ochronę przeciwpożarową "Srebrnym Medalem Zasługi".

Obecnie jednostkę tworzy 18 członków czynnych posiadających kwalifikacje do udziału w działaniach ratowniczo - gaśniczych.
Jednostka posiada na swoim wyposażeniu samochód GBM 2/8 STAR, wymaganą ilość aparatów ochrony układu oddechowego, zestaw narzędzi hydraulicznych, zestaw PSP R1, pompę szlamową oraz agregat prądotwórczy.

Na terenie gminy, po za OSP Lubno funkcjonują jeszcze 4 inne jednostki OSP: Lubiszyn (KSRG) oraz Staw, Ściechów i Ściechówek.


Bartłomiej Mądry

3-03-2015, 9:46:46


powrót

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim
Copyright © 2009 KMPSP Gorzów Wlkp.