Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim
 

ogn. Żarek zaprasza do salki edukacyjnej „OGNIK”

ogn. Żarek zaprasza do salki edukacyjnej „OGNIK”

Komenda Główna Straży Pożarnej

Komenda Główna Straży Pożarnej

Komenda Wojewódzka PSP
w Gorzowie Wlkp.

Komenda Wojewódzka PSP w Gorzowie Wlkp.

Czad i ogień
Obudź czujność!

Kampania Ogień i czad

Bip KM PSP Gorzów Wlkp.

Odwiedzający stronę:
 - zalogowani: 0
 - goście: 0

 

Aktualności


Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

kryzys1.jpgW dniu 11 lutego 2015 r., w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. pod przewodnictwem Starosty Gorzowskiego - Małgorzaty Domagały - obradował Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. Podczas posiedzenia omówiono zagrożenia powiatu gorzowskiego i system zarządzania kryzysowego w powiecie. Szefowie poszczególnych jednostek przedstawili potencjał sił i środków niezbędnych do podejmowania działań w sytuacjach kryzysowych.

W posiedzeniu uczestniczyli: Wicestarosta, Sekretarz Powiatu, bryg. Robert Zaleski - Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Gorzowie Wlkp. wraz z mł. bryg. Bartłomiejem Mądry - Naczelnikiem Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego, Z-ca Naczelnika Sztabu Policji KM Policji w Gorzowie Wlkp. wraz z Z-cą Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp., Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gorzowie Wlkp.,Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Kierownik Inspektoratu Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gorzowie Wlkp., Kierownik Nadzoru Wodnego Gorzów Wlkp., Nadleśniczy Nadleśnictwa Kłodawa, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp., Naczelnik Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. oraz Rzecznik Prasowy Starosty Gorzowskiego.

Ponadto podczas posiedzenia, przyjęto Regulamin pracy Powiatowego Zespołu Zarządzenia Kryzysowego, który stanowi załącznik do zarządzenia nr 5/2015 Starosty Gorzowskiego z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Plan pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na rok 2015.

Bartłomiej Mądry

12-02-2015, 13:15:37


powrót

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim
Copyright © 2009 KMPSP Gorzów Wlkp.