Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim
 

ogn. Żarek zaprasza do salki edukacyjnej „OGNIK”

ogn. Żarek zaprasza do salki edukacyjnej „OGNIK”

Komenda Główna Straży Pożarnej

Komenda Główna Straży Pożarnej

Komenda Wojewódzka PSP
w Gorzowie Wlkp.

Komenda Wojewódzka PSP w Gorzowie Wlkp.

Czad i ogień
Obudź czujność!

Kampania Ogień i czad

Bip KM PSP Gorzów Wlkp.

Odwiedzający stronę:
 - zalogowani: 0
 - goście: 0

 

Aktualności


Podpisanie umowy na realizację zadania przebudowy z rozbudową JRG nr 2 przy ul. Dąbrowskiego

budowa_06.jpgDnia
05 listopada 2014r. Komendant Miejski PSP w Gorzowie Wlkp. mł.bryg. Krzysztof Strzyżykowski podpisał umowę na realizację zadania pn „Przebudowa z rozbudową istniejących budynków oraz budowa nowego budynku jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej na działce nr ewid. 1782 przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3 w Gorzowie Wielkopolskim”.
Wykonawcą zadania jest wyłoniona w przetargu nieograniczonym Skanska S.A. Inżynierem Kontraktu dla zadania będzie Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „DARO”.
Koncepcję architektoniczną inwestycji opracowało Autorskie Biuro Projektowe „M&G” Roman Mycka, Wiesław Gołacki. Projekt budowlany sporządziła Pracownia Projektowa „ALFA” Agnieszka Afanasik.

Uzasadnieniem podjęcia prac nad realizacją zadania jest obecna lokalizacja siedziby Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP nr 2 w budynku pochodzącym z XX wieku.

Warunki lokalowe jednostki i zaplecza garażowego nie spełniają aktualnych standardów bezpieczeństwa i higieny służby strażaków. Zaplecze socjalno-bytowe, pomieszczenia sanitarne oraz sale podziału bojowego adoptowano w sposób doraźny na potrzeby jednostki. W części garażowej brak instalacji odciągu spalin, odpowiedniej powierzchni boksów garażowych, wentylacji grawitacyjnej, bram garażowych zapewniających utrzymanie wymaganej normami temperatury w okresie zimowym.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmie przebudowę czterokondygnacyjnego budynku biurowego, przebudowę i rozbudowę garażu oraz budowę nowego budynku socjalno-biurowego.
Planowany zakres prac w istniejącym budynku biurowym: wzmocnienie fundamentów, docieplenie ścian i połaci dachu, wyburzenie części ścian wewnętrznych i wykonanie nowych ścian, wykonanie nowych tynków, malowanie ścian i sufitów, wykonanie kominów wentylacji, wykonanie nowych warstw posadzkowych, zamurowanie zbędnych i wykonanie nowych otworów drzwiowych i okiennych, osadzenie nowej stolarki drzwiowej i okiennej, wykonanie okładzin z glazury, wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych.

Planowany zakres prac w istniejącym budynku garażowym: wzmocnienie i częściowo wykonanie nowego fundamentu, wyburzenie i wykonanie nowych ścian wewnętrznych i zewnętrznych oraz stropodachu, wykonanie nadbudowy – kondygnacji technicznej, wykonanie nowych warstw posadzkowych, zmiana wysokości i szerokości bram garażowych, wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych.

Powierzchnia rozbudowanego garażu wynosić będzie 579 m². W obiekcie znajdować się będzie 12 miejsc garażowych.
Nowy projektowany budynek socjalno – biurowy będzie niepodpiwniczony, posiadać będzie trzy kondygnacje.
Powierzchnia budynku wyniesie 814 m², kubatura - 3 114 m³.
Bartłomiej Mądry

14-11-2014, 15:15:41


powrót

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim
Copyright © 2009 KMPSP Gorzów Wlkp.