Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim
 

ogn. Żarek zaprasza do salki edukacyjnej „OGNIK”

ogn. Żarek zaprasza do salki edukacyjnej „OGNIK”

Komenda Główna Straży Pożarnej

Komenda Główna Straży Pożarnej

Komenda Wojewódzka PSP
w Gorzowie Wlkp.

Komenda Wojewódzka PSP w Gorzowie Wlkp.

Czad i ogień
Obudź czujność!

Kampania Ogień i czad

Bip KM PSP Gorzów Wlkp.

Odwiedzający stronę:
 - zalogowani: 0
 - goście: 0

 

Aktualności


Ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze "SANTOK 2014"

20140930_102116.jpgW dniu 30 września 2014 roku w Santoku odbyły się ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze przy wykorzystaniu wytypowanych sił i środków Kompanii Gaśniczej „Gorzów” Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego oraz przy współudziale Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego powiatu gorzowskiego i lokalnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Santok.

Scenariusz ćwiczeń przewidywał pięć następujących po sobie epizodów ratowniczo-gaśniczych:
- ewakuacja budynku Urzędu Gminy Santok,
- gaszenie pożaru nieużytków (pożar wielkopowierzchniowy),
- poszukiwanie osoby na grząskim terenie zalewowym,
- zabezpieczenie prac minerskich (niewybuch z okresu II wojny światowej),
- wypadek drogowy.
Ćwiczenia ratownicze organizowane były w celu doskonalenia technik ratowniczych dużych formacji odwodowych w przypadku wystąpienia kilku zagrożeń. Manewry miały również na celu zweryfikowanie procedur ewakuacyjnych Urzędu Gminy oraz procedur ratowniczych Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego podczas zdarzeń na dużym terenie w sytuacjach kryzysowych.
Dodatkowym elementem ćwiczeń było doskonalenie technik ratowniczych podczas zdarzeń w komunikacji drogowej z elementami Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.
W sposób aplikacyjny zweryfikowana była również możliwość współpracy sił Niemieckiej Służby Ratowniczej „THW” z polskimi jednostkami ochrony przeciwpożarowej podczas działań na rzece (transport sił i środków, ewakuacja itp. ).Andrzej Węsierski

1-10-2014, 12:46:54


powrót

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim
Copyright © 2009 KMPSP Gorzów Wlkp.